Mõtteid Maailmapanga arenguraporti esitluselt

Reedel, 3. novembril esitles Maailmapank Tallinna Ülikoolis oma 2018. aasta arenguraportit Learning – to Realize Education´s Promise.

Esinejad alustasid tõdedes, et uuringud ja tulemused näitavad, et üle maailma on lõhed hariduses järjest kasvamas. Mõtlesin samal ajal, et kuidas meil? Hoolimata statistilistest näitajatest on mul tunne, et meil on sama lugu. Mida meie teeme, et seda takistada?

Kolme probleemina on juba varem OECD poolt identifitseeritud: koolid ei suuda tagada häid tulemusi, õpetajate puudus, hariduspoliitika ei toeta õppimist ning teadmiste omandamist. Seetõttu võttis maailmapank ette ka haridusteemalise raporti koostamise, kuna nende üheks eesmärgiks on aidata kaasa vaesuse välja juurimisele ja haridusel on potentsiaal seda teha. Mõtlesin, et kuigi oleme uhked, et Eestis ei ole sotsiaalmajanduslikust taustast tulenevalt nii suuri erinevusi kui mujal, siis ei saa me kuidagi väita, et meil neid probleeme ei ole. Loodan, et mingil tasandil toimub ka selle raporti Eesti konteksti „tõlkimine“: mida tähendab see meie jaoks, mida saame ja mida peame (teisiti) tegema.

Peas mõlguvad küsimused: Kas meie head tulemused näitavad ka tegelikult õpioskust, õpivalmidust, õpihimu? Kas meie haridussüsteem õigustab talle pandavaid ootusi õppimises?

Oluline oli õppimise ebaõnnestumise puhul nelja teguri rõhutamine: ettevalmistunud õppijad, kompetentsed õpetajad, kooli juhtimine, koolipoolne sisend. Nende lahtiharutamine on igaüks omaette teema, aga mõelgem: kas meie õppija on valmis vastutust võtma ja soovib õppida? kas meie õpetajad on kompetentsed? millisel tasemel on meie koolide juhtimine? milliseid võimalusi meie koolidele luuakse nii keskkonna, materjalide kui õppevahendite näol?

Hoolimata kurbadest oludest nii mitmeski kohas tõdesid raporti koostajad, et on ikkagi põhjust loota, kuna ridamisi on ka häid näiteid.  Selleks, et muudatused edukad oleksid soovitasid raporti koostajad hariduse lubaduse realiseerimiseks kasutada kolmest lähenemist: hinnata õppimist, tegutseda vastavalt tõendusmaterjalile, panna tööle kõik osapooled. Loodan, et raportiga lähemalt tutvudes võib ikka näha, et nad mõtlevad tõsiselt õppimise ehk lisandväärtuse tekkimise mõõtmist, mitte lihtsalt hindeid. Ja eks ta loogiline ju ole, et teadmaks, mida teha-muuta-jätta, peame teadma, mis seis hetkel on. See aga eeldab tõsiselt kõikide osapoolte ühist arutelu, parimate lahenduste otsimist ning pühendumist kokkulepete elluviimiseks, mitte poliitilist võitlust, ärapanemist või soleerimist.

Lahkusin kahetunniselt esitluselt-arutelult pea mõtteid täis ja olles tegelikult tänulik selle eest, et meil niigi hästi on. Aga siis tuli kohe mitmeid mõtteid selle kohta, mida kõike peaks ja saaks parandada…nii Eestis kui kaugemal maailmas.

Margit Timakov

Raportiga saab tutvuda siin: http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018

Eesti Õpetajate Liit meedias 2017

Detsember 2017

Kaasavat haridust puudutavad raadiontervjuud Vikerraadios ja Kukus ning artikkel Postimehes

Oktoober 2017

On aeg gümnaasium ja kutsekool ühe katuse alla viia

September 2017

Margit Timakov ELi hariduskohtumisel

August 2017

Milliseid uusi mõtteid käidi välja Paide arvamusfestivalil?

Juuni 2017

Aprill 2017

Jaanuar

Margit Timakov kommenteerib õpetajate tööõiguste teemat: http://opleht.ee/2017/01/iga-neljas-eesti-opetaja-ei-tea-oma-toooigusi/

Hea õpetaja!

Ilusat alanud kooliaastat!
Haridus- ja koolielus toimub pidevalt midagi – muudatusi, ootusi on palju. Aeg on ka õpetaja enesetunnet tõeliselt mõjutavad tegurid välja selgitada, neid analüüsida ning õpetajate poolt avalikud seisukohad kujundada.Oleme tänulikud, kui leiad 15 minutit, et küsimustele vastata.

Küsimustiku täitmine on anonüümne, sissejuhatavas osas olevad taustaküsimused aitavad välja selgitada, kui erinev pilt on maakonniti-ainevaldkonniti.

Suur aitäh, et annad oma panuse!

Vastata saad siin.

Eesti Õpetajate Liit

www.opetajateliit.ee

eestiopetajateliit@gmail.com

EÕLi juhatuse koosolek 11.01.2017

Juhatuse selle aasta teisel koosolekul 11. jaanuaril arutati muuhulgas õpetaja vaimse tervise ja kaasava hariduse teemasid. Ühtlasi otsustati Arvamusfestivali värskelt  avatud ideekorjeks potentsiaalsete aktuaalsete teemade jaoks mõtteid ja ideid koguda. Lühidalt anti ülevaade eelmisel nädalal ministeeriumis meisterõpetaja kontseptsiooni tutvustamisel tekkinud küsimustest. Otsustati 24. jaanuaril korraldada noortele õpetajatele kohtumine „Noor õpetaja – kuidas ennast koolis tunned?“, et kaardistada just noorte vajadusi ja võimalusi nig pakkuda neile vajalikku tuge.

Selle aasta esimene juhatuse koosolek

Kolmapäeval, 4. jaanuaril istus juhatus koos ning arutas 2016. aastal tehtut ja tegi 2017. aastaks plaane. 2016. aasta tegemised-tulemused-esinemised-meediakajastus on kirjas eraldi koondina siin. Uue aasta plaanides domineerib EÕL 100 tähistamise mõtted. Sünnipäeva tähistamine laupäeval, 27. mail mõne toreda üritusega on kindel, paari kuuga täpsustuvad plaanid nii koha kui programmi suhtes. Kindlasti läheme kutse andjana edasi õpetaja kutse teemade ning õpetaja õigustega, mille raames kavandame juba jaanuaris õpetajate kohtumist.

Algas õpetaja, vanemõpetaja või meisterõpetaja kutse taotlemise kevadvoor 2017

Eesti Õpetajate Liit kuulutab välja  kevadise õpetaja kutse taotlusvooru  alljärgnevate tähtaegadega:
Taotluste laekumise tähtaeg – 5. veebruar  kell 24.00 (hiljem laekunud taotluste läbi vaatamine lükkub sügisvooru 2017).
Suulised vestlusvoorud hindamiskomisjonides 13.- 23. märts.
Dokumendid ja protsessi käigus tekkivad küsimused saata meiliaadressil kutsekoordinaator@gmail.com.
Täpsem info alajaotuses:  Õpetaja kutse taotlemine.

Eesti Õpetajate Liit meedias 2016

 

Detsember 2016

Margit Timakov kommenteerib Postimehes PISA 2015 tulemusi: http://arvamus.postimees.ee/3939469/margit-timakov-olgem-tasakaalukad

Margit Timakov kommenteerib valitsusliidu haridusteemalisi aluspõhimõtteid: http://opleht.ee/39782-valitsusliidu-aluspohimotted-opetaja-pilguga/

November 2016

Kommentaar uue valitsuse hariduspoliitika kohta: http://m.postimees.ee/section/122/3912373

Margit Timakov Terevisioonis: http://etv.err.ee/v/8c2f7c29-674e-4753-9b93-db635f7c15e1

Mihkel Kõrbe: http://opleht.ee/2016/11/mok-i-uskujad-nakatasid-kolleege/

 

Oktoober 2016

http://epl.delfi.ee/news/arvamus/opetajate-liidu-juht-koolipingeread-paljastavad-vaid-killu-jaamae-veepealsest-osast?id=75987869

http://www.postimees.ee/v2/3878639/opetajate-liidu-esimees-onnetutest-opilastest-kool-on-uehiskonnas-toimuva-peegeldus

Mihkel Kõrbe http://opleht.ee/2016/10/koolikiusamine/

Mihkel Kõrbe http://arvamus.postimees.ee/3865075/eik-tammemaee-koolikiusamine-miski-mis-saab-osaks-ka-opetajale

Astrid Sildnik  õpetajakutsest rääkimas HITSA veebiseminaril https://koolielu.ee/info/readnews/521856/veebiseminar-opetajakutsest-ja-selle-taotlemisest

Margit Timakov HITSA seminaril “Võrgustik võrgutab” https://koolitus.hitsa.ee/training/702

September 2016

Margit Timakov ETV otsesaates “Kahekõne”

August 2016

Margit Timakov EKSPRESSI SAATES  (minutid 26:34 – 49:04)

Margit Timakov Vikerraadio saates “Uudis+.”

Viiendast koolivaheajast: http://www.postimees.ee/3810791/pohikooliopilane-viit-vaheaega-ei-poolda-pigem-opin-kevadel-kui-on-halvad-ilmad

Elin Ots Vaikuseminutitest http://epl.delfi.ee/news/lp/vaikuseminutid-hiilivad-eesti-kooli-roomu-looma?id=75449191

Arvamusfestivali arutelude kajastusi

 1. http://www.arvamusfestival.ee/muutide-lahkamine-opiorus-opetaja-ei-ole-riiulisse-kokkuvolditav-ta-taitsa-tavaline-inimene/
 2. http://www.arvamusfestival.ee/opiorg-vaartuspohine-ja-tulevikku-vaatav-haridus-93-arutleja-silmade-labi/
 3. http://opleht.ee/35390-arvamusfestivalil-kaisid-osalejad-mitte-kulastajad/
 4. http://www.arvamusfestival.ee/matemaatikatund-opiorus/
 5. http://opleht.ee/35429-arvamusfestivalil-raagiti-koige-rohkem-haridusest/
 6. http://opleht.ee/35430-kes-vastutab-opetajate-jarelkasvu-eest/

Juuni 2016

 1. http://opleht.ee/34970-kutse-taotlemine-sunnib-opetajat-peeglisse-vaatama/

Mai 2016

 1. http://opleht.ee/34253-eesti-kultuuri-kojas-arutati-opetajaopet/

Aprill 2016

 1. E-Õppe Uudiskiri https://koolielu.ee/info/readnews/505738/professionaal-jalgib-oma-digiarengut-ka-ise

Märts 2016

 1. Mihkel Kõrbe Raado 2 saates “Agenda”

Jaanuar 2016

 1. Mihkel Kõrbe “Vikerhommikus”

 

 

 

 

 

1 2 3 4 8