Professionaalne õpetaja

Eesti Õpetajate Liit

MISSIOON: koondada Eesti õpetajaid, kes tahavad anda oma panuse õpetaja elukutse edendamisse ja seista õpetajakutse ning haridusväärtuste eest pidevalt arenevas ühiskonnas
VISIOON: Eesti õpetaja on enesekindel oma ala meister, kes on ühiskonnas väärtustatud ja hinnatud
Eesti Õpetajate Liidu põhimõtted:

pühendumine õpetajakutsele
püüdlemine meisterlikkuse poole
õpetajate eetikakoodeksi järgimine
õppija arengu toetamine
asjakohaste meetodite ja uuenduslike ideede rakendamine
õpetaja elukutse väärtustamine ja õiguste eest seismine
haridusküsimustes kaasa rääkimine
koostöö erinevate huvirühmadega hariduse edendamisel

(Kinnitatud Esindajatekoja koosolekul 24. septembril 2011)

Eesti õpetajaeetika koodeks