Õpetaja arengumapi ehk e-portfoolio näidis

Head arengumappi iseloomustab hästi struktureeritud esitus. Oma e-portfoolio alusena võib kasutada spetsiaalselt kutsestandardi järgi tehtud näidisvormi:

https://sites.google.com/site/kutsegaopetajaareng