Kutsetaotluste hindajad

Kutsetaotlusi vaatavad läbi 3-liikmelised komisjonid.

Hindajate koosseis 2016. aasta sügisvoorus  

Aet Raudsep Võõrkeeled
Anne Aasamets Matemaatika ja IKT
Annela Ojaste Alusharidus
Ave Nõmme Alusharidus
Elbe Metsatalu Loodusained
Ele Nugis Kunstiained
Elin Ots Kunstiained
Enda Trubok Emakeel ja kirjandus
Erkki Tempel Loodusained
Kaia Norberg Võõrkeeled
Klaara Kask Loodusained
Krista Nõmmik Emakeel ja kirjandus
Kristiina Vaikmets Sotsiaalained
Lea Koppel Loodusained
Leili Sägi Emakeel ja kirjandus
Mari Karon Alusharidus
Marje Loide Loodusained
Marju Järvpõld Kunstiaineid
Martti Raide Kunstiaineid
Monika Undo Emakeel ja kirjandus
Natalia Kislaja Alusharidus
Niina Murdvee Kunstiaineid
Piret Karu Loodusained
Reet Tuisk Loodusained
Sigrid Melts Võõrkeeled
Silver Püvi IKT
Tiia Pukk Võõrkeeled
Tiia Õun Alusharidus
Tiina Kivisalu Alusharidus
Tiiu Leibur IKT
Vilve Pohla Matemaatika ja IKT