Kutsekomisjon

Kutsekomisjoni liikmed:

1. Ivo Eesmaa, Eesti Koolijuhtide Ühendus

2. Eve Eisenschmidt, Tallinna Ülikool

3. Urmas Heinaste, Eesti Õpetajate Ühenduste Koostöökoda

4. Hille Ilves, Eesti Linnade Liit

5. Ene Koitla, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

6. Lea Michelson, Eesti Maaülikool

7. Kristi Mikiver, Haridus- ja Teadusministeerium

8. Evelyn Neudorf, Eesti Lasteaednike Liit

9. Margus Pedaste, Tartu Ülikool

10. Margus Pärtlas, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

11. Jakob Kübarsepp, Tallinna Tehnikaülikool

12. Taimi Saarma, Eesti Maaomavalitsuste Liit

13. Margit Timakov, Eesti Õpetajate Liit

14. Mari-Epp Täht, Haapsalu Linnavalitsus

15. Kristiine Vahtramäe, Lastevanemate Liit

16. Evi Veesaar, Eesti Haridustöötajate Liit