Kutsekomisjon

Kutsekomisjoni liikmed:

1. Ivo Eesmaa, Eesti Koolijuhtide Ühendus

2. Eve Eisenschmidt, Tallinna Ülikool

3. Urmas Heinaste, Eesti Õpetajate Ühenduste Koostöökoda

4. Hille Ilves, Eesti Linnade Liit

5. Eneken Juurmann, Haridus- ja Teadusministeerium

6. Ott Kasuri, Eesti Maaomavalitsuste Liit

7.Jakob Kübarsepp, Tallinna Tehnikaülikool

8. Ene Külanurm, Eesti Haridustöötajate Liit

9. Lea Michelson, Eesti Maaülikool 

10. Evelyn Neudorf, Eesti Lasteaednike Liit

11. Margus Pedaste, Tartu Ülikool

12. Margus Pärtlas, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

13. Margit Timakov, Eesti Õpetajate Liit

14. Mari-Epp Täht, Haapsalu Linnavalitsus

15. Kristiine Vahtramäe, Lastevanemate Liit