Õpetaja kutsestandardid

21. sajandi muutuv kool, elukestev õpe ja pidev arenguvajadus on oma väljakutsetega osa
tänase ja tulevase õpetaja igapäevaelust. Õpetaja professionaalse arengu toetamiseks on loodud kutsestandardid. Kutsestandard on õpetajale kasulik:
a) eneseanalüüsiks,
b) koolitusvajaduste väljaselgitamiseks,
c) olemasolevate oskuste-teadmiste (kompetentside) väärtustamiseks,                                               d) karjääri planeerimiseks

Kutsestandard Kehtib kuni Kutse väljastamise
õigus alates
Kutse väljastamise
õigus kuni
Õpetaja, tase 6 26.11.2018 22.05.2014 21.05.2019
Õpetaja, tase 7 26.11.2018 27.11.2013 26.11.2018
Vanemõpetaja, tase 7 26.11.2018 27.11.2013 26.11.2018
Meisterõpetaja, tase 8 26.11.2018 22.05.2014 21.05.2019