Kaunist uue õppeaasta algust!

Uus õppeaasta tõotab tulla teistsugune.

Selline, kus meist igaühel on suurem osa, kus igaüks saab anda omalt poolt suurema panuse.

Meie igaühe suhtumine saab suuresti toetada seda, mida ise vajame: paindlikkust, rõõmsameelsust, ärakuulamist, hoolimist, aga ka vaikust, rahu ja selgust.

Rohkem kui kunagi varem, saab ja peab kogu koolipere üksteisega arvestama, ühiseid kokkuleppeid tegema ja neid järgima, üksteist toetama.

Õppimine on uus reaalsus! Õpioskuste omandamine ja arendamine puudutab igaüht – nii õppijat kui õpetajat, koolijuhti ja vanemat. Õpime koos!