Kogenud erivajadustega laste õpetaja, kandideeri MTÜ Mondo vabatahtlikuks Keeniasse!

Otsime kahte vähemalt 2-aastase töökogemusega erivajadustega laste õpetajat Keeniasse
(jaanuar-märts 2018), kes töötavad Rise and Shine erikoolis ning täidavad järgmiseid
ülesandeid:
• korraldada erialaseid täiendkoolitusi Rise and Shine erikooli õpetajatele;
• edendada sõpruskoolide projekti teemal METSik loodus;
• jälgida ja toetada koolitoetusprogrammi elluviimist;
• viia läbi väikesemahuline erialane uurimus koostöös Eesti Eripedagoogide Liiduga;
• korraldada lähetusjärgseid teavitusüritusi oma erialaringkonnas.

Erivajadustega laste õpetajate kandidaatide valik ning ettevalmistus toimub koostöös Eesti
Eripedagoogide Liiduga, kuid kandidaadid ei pea olema hariduselt eripedagoogid. Oluline on töökogemus erivajadustega laste õpetamisel.

Täpsem info asub SIIN: Keenia 2018