10 mõtlemiskohta koolidele

Eesti Õpetajate Liidu liikmete tööseminaril “Elu võimalikkusest distantsilt” toimunud arutelude põhjal panime kirja olulisemad mõttekohad, mille arvestamisest võiks praegusel keerulisel ajal kooliinimestele abi olla.
Postril toodud 10 soovitust on heakskiidetud ka EÕEL-i ja EKJÜ poolt, kellele need enne avaldamist tutvumiseks saatsime.

Õpetajakutse sügisene taotlusvoor on avatud

Eesti Õpetajate Liit kuulutab välja õpetajakutse sügisese taotlusvooru  

Taotluste laekumise tähtaeg on esmaspäev, 5. oktoober kell 23.59 (hiljem laekunud taotluste läbivaatamine lükkub 2021. aasta kevadisse vooru). Käesoleva sügisese vooru vestlused toimuvad ajavahemikus 5.-20. november 2020. Konkreetne aeg lepitakse taotlejaga eraldi kokku.

Palume taotlejatel erilist tähelepanu pöörata sellele, et esitatav portfoolio oleks üles ehitatud kompetentside põhiselt ning sisaldaks erinevaid tõendusmaterjale (vt Kutse taotlemisega alustamise 5 sammu). Tuletame meelde, et analüüs on enamat kui kirjeldus ja konkreetne näide põhjalikum kui loetelu tegevustest.

Avaldus koos dokumentidega ja protsessi käigus tekkivad küsimused saata meiliaadressil kutsekoordinaator@gmail.com.

Täpsem info alajaotuses:  Õpetaja kutse taotlemine.

Kaunist uue õppeaasta algust!

Uus õppeaasta tõotab tulla teistsugune.

Selline, kus meist igaühel on suurem osa, kus igaüks saab anda omalt poolt suurema panuse.

Meie igaühe suhtumine saab suuresti toetada seda, mida ise vajame: paindlikkust, rõõmsameelsust, ärakuulamist, hoolimist, aga ka vaikust, rahu ja selgust.

Rohkem kui kunagi varem, saab ja peab kogu koolipere üksteisega arvestama, ühiseid kokkuleppeid tegema ja neid järgima, üksteist toetama.

Õppimine on uus reaalsus! Õpioskuste omandamine ja arendamine puudutab igaüht – nii õppijat kui õpetajat, koolijuhti ja vanemat. Õpime koos!