Eesti Õpetajate Liit meedias 2017

Detsember 2017

Kaasavat haridust puudutavad raadiontervjuud Vikerraadios ja Kukus ning artikkel Postimehes

Oktoober 2017

On aeg gümnaasium ja kutsekool ühe katuse alla viia

September 2017

Margit Timakov ELi hariduskohtumisel

August 2017

Milliseid uusi mõtteid käidi välja Paide arvamusfestivalil?

Juuni 2017

Aprill 2017

Jaanuar

Margit Timakov kommenteerib õpetajate tööõiguste teemat: http://opleht.ee/2017/01/iga-neljas-eesti-opetaja-ei-tea-oma-toooigusi/

Hea õpetaja!

Ilusat alanud kooliaastat!
Haridus- ja koolielus toimub pidevalt midagi – muudatusi, ootusi on palju. Aeg on ka õpetaja enesetunnet tõeliselt mõjutavad tegurid välja selgitada, neid analüüsida ning õpetajate poolt avalikud seisukohad kujundada.Oleme tänulikud, kui leiad 15 minutit, et küsimustele vastata.

Küsimustiku täitmine on anonüümne, sissejuhatavas osas olevad taustaküsimused aitavad välja selgitada, kui erinev pilt on maakonniti-ainevaldkonniti.

Suur aitäh, et annad oma panuse!

Vastata saad siin.

Eesti Õpetajate Liit

www.opetajateliit.ee

eestiopetajateliit@gmail.com