Kogenud erivajadustega laste õpetaja, kandideeri MTÜ Mondo vabatahtlikuks Keeniasse!

Otsime kahte vähemalt 2-aastase töökogemusega erivajadustega laste õpetajat Keeniasse
(jaanuar-märts 2018), kes töötavad Rise and Shine erikoolis ning täidavad järgmiseid
ülesandeid:
• korraldada erialaseid täiendkoolitusi Rise and Shine erikooli õpetajatele;
• edendada sõpruskoolide projekti teemal METSik loodus;
• jälgida ja toetada koolitoetusprogrammi elluviimist;
• viia läbi väikesemahuline erialane uurimus koostöös Eesti Eripedagoogide Liiduga;
• korraldada lähetusjärgseid teavitusüritusi oma erialaringkonnas.

Erivajadustega laste õpetajate kandidaatide valik ning ettevalmistus toimub koostöös Eesti
Eripedagoogide Liiduga, kuid kandidaadid ei pea olema hariduselt eripedagoogid. Oluline on töökogemus erivajadustega laste õpetamisel.

Täpsem info asub SIIN: Keenia 2018

Margit Timakov esines Eesti EL eesistumise hariduskohtumisel ettekandega

Kui Haridus- ja Teadusministeeriumist paluti mul sel sügisel Eesti Euroopa Nõukogu eesistumise ajal Euroopa haridusjuhtidele osapoolte kaasamisest rääkida, olin ma ausalt öeldes ühelt poolt liigutatud ja teiselt poolt segaduses. Meil kaasatakse hariduses osapooli? Meid kaasatakse? Tõesti? Meenus, kuidas enamasti kõik ikka pigem kurdavad, et keegi ei küsi ja kui küsitakse, siis ikka viimasel minutil ja justkui formaalselt. Mõeldes aga olukorrale lähemalt mõistsin, et üldjuhul kaasatakse osapooli tõesti, kuid mitte ehk päris nii nagu need osapooled ootaksid ja loodaksid. Ehk siis, ju kõik toimubki vastavalt oskusele koostööd teha, mida vürtsitab poliitiline suundumus ja tahe.

Seegi tõsiasi, et mitte taaskord ametnik, vaid hariduse poliitmaastiku rohujuure tasandi ehk õpetajate esindaja saab poliitikakujundajate omavahelises vestluses sõna sekka öelda näitab, et mingil moel ja kusagil ja kohati on meil kaasamisvõimalused täiesti olemas. Aitäh neile, kes selle võimaluse andsid!

Kuna mulle antud pealkiri sisaldas nii PISA edu kui kaasamist, pidin oma 10-minutiliseks ettekandeks tegema valiku:  kas rääkida osapoolte kaasamisest või meie PISA edu põhjustest või mõlemast? Otsustasin viimase kasuks ning tuues sisse tervikpildi kuvandi – lõikudes selleks ühte enda tehtud pilti sobivaks lähi- ning kaugvaateks – proovisin tempokalt tuua ära nii mõningaid meie rõõme kui muresid. Sellise üldisema ja teatud mõttes sissejuhatava kirjelduse kasuks otsustasin, kuna teadsin, et minu kuulajaskond on oma taustalt ja kogemuselt ülimalt erinev – lootsin, et midagi puudutab ehk ikka kedagi, kui just mitte kõiki.

Esitlusele järgnenud reaktsioonist võisin päeva ja järgmise kahe jooksul välja lugeda, et olin teinud õige valiku – mulle esitati täpsustavaid küsimusi, mind tänati ja kiideti eesti õpetajat. Oli hea meel! Ja olen kindel, et meil on õpetajatena üha rohkem võimalusi sõna sekka öelda. Samuti annab see julgust kaasatud olla ja kaasa rääkida, sest kuigi me erinevatest vaatenurkadest asjadele vaatame, siis üldjuhul olen kindel, et meil on ikka sama eesmärk. Isegi kui mitte kõiges, isegi kui mitte alati, siis midagi ühist suudame ikka leida. Ja see oleks just see uus tasand, millele välja jõudma peame.

P.S. Ja ühest asjast sain aru: Eesti kooli positiivseid näiteid ehk seda, mida meie koolides pisteliselt juba vahvat ja toimivat ja innovaatilist tehakse oleks pidanud eraldi ühes 10-20 minutilises ettekandes keegi konverentsil välja tooma küll! Aga ehk see jääb siis järgmiseks korraks. Mina igatahes hakkasin juba neid häid näiteid koguma.

Esitlust näed siit:EU2017

Margit Timakov

Eesti Õpetajate Liidu juhatuse esimees

Eesti Õpetajate Liit meedias 2017

Oktoober 2017

http://arvamus.postimees.ee/4267013/margit-timakov-opetaja-mure-voi-akki-pigem-uhiskonna-mure

Tallinna linn tunnustas Mihkel Kõrbet tiitliga “Noor õpetaja 2017” http://www.tallinn.ee/est/haridusasutused/Uudis-Tallinn-tunnustab-opetajate-paeval-101-parimat-opetajat?&filter_otsing_uudis_rubriik_id=100

September 2017

https://livestream.com/eu2017ee/events/7727480

https://www.hm.ee/et/uudised/euroopa-liidu-haridusjuhid-arutavad-tallinnas-koolide-ja-opetamise-nuudisajastamist

August 2017

Milliseid uusi mõtteid käidi välja Paide arvamusfestivalil?

Juuni 2017

Margit Timakov Hiiumaa (eel)arvamusfestivalil https://www.arvamusfestival.ee/hiiumaa-eelarvamusfestival/

Riigikogu kultuurikomisjon arutas õpetajahariduse edendamist

Aprill 2017

Toivo Niibergi loeng  “Kuidas saada mehed tagasi koolipinki?” Paides toimunud arvamuspäeval “Mees hariduse võrgus” https://www.youtube.com/watch?v=fSK2PykLuk4  (Ettekande algus 3:22:40). Arvamuspäeva kajastus Järva Teatajas http://jarvateataja.postimees.ee/4083057/paides-selgub-miks-noormehed-jaavad-koolis-hammasrataste-vahele

Astrid Sildnik kommenteerib Õpetajatelehes õpilase tervisekaitse töörühma koosolekut sotsiaalministeeriumis: http://opleht.ee/2017/04/ekspertide-tooruhm-arutas-kuidas-kaitsta-ja-parandada-opilaste-tervist/

Jaanuar

Margit Timakov kommenteerib õpetajate tööõiguste teemat: http://opleht.ee/2017/01/iga-neljas-eesti-opetaja-ei-tea-oma-toooigusi/

Hea õpetaja!

Ilusat alanud kooliaastat!
Haridus- ja koolielus toimub pidevalt midagi – muudatusi, ootusi on palju. Aeg on ka õpetaja enesetunnet tõeliselt mõjutavad tegurid välja selgitada, neid analüüsida ning õpetajate poolt avalikud seisukohad kujundada.Oleme tänulikud, kui leiad 15 minutit, et küsimustele vastata.

Küsimustiku täitmine on anonüümne, sissejuhatavas osas olevad taustaküsimused aitavad välja selgitada, kui erinev pilt on maakonniti-ainevaldkonniti.

Suur aitäh, et annad oma panuse!

Vastata saad siin.

Eesti Õpetajate Liit

www.opetajateliit.ee

eestiopetajateliit@gmail.com

EÕLi juhatuse koosolek 11.01.2017

Juhatuse selle aasta teisel koosolekul 11. jaanuaril arutati muuhulgas õpetaja vaimse tervise ja kaasava hariduse teemasid. Ühtlasi otsustati Arvamusfestivali värskelt  avatud ideekorjeks potentsiaalsete aktuaalsete teemade jaoks mõtteid ja ideid koguda. Lühidalt anti ülevaade eelmisel nädalal ministeeriumis meisterõpetaja kontseptsiooni tutvustamisel tekkinud küsimustest. Otsustati 24. jaanuaril korraldada noortele õpetajatele kohtumine „Noor õpetaja – kuidas ennast koolis tunned?“, et kaardistada just noorte vajadusi ja võimalusi nig pakkuda neile vajalikku tuge.

Selle aasta esimene juhatuse koosolek

Kolmapäeval, 4. jaanuaril istus juhatus koos ning arutas 2016. aastal tehtut ja tegi 2017. aastaks plaane. 2016. aasta tegemised-tulemused-esinemised-meediakajastus on kirjas eraldi koondina siin. Uue aasta plaanides domineerib EÕL 100 tähistamise mõtted. Sünnipäeva tähistamine laupäeval, 27. mail mõne toreda üritusega on kindel, paari kuuga täpsustuvad plaanid nii koha kui programmi suhtes. Kindlasti läheme kutse andjana edasi õpetaja kutse teemade ning õpetaja õigustega, mille raames kavandame juba jaanuaris õpetajate kohtumist.

Algas õpetaja, vanemõpetaja või meisterõpetaja kutse taotlemise kevadvoor 2017

Eesti Õpetajate Liit kuulutab välja  kevadise õpetaja kutse taotlusvooru  alljärgnevate tähtaegadega:
Taotluste laekumise tähtaeg – 5. veebruar  kell 24.00 (hiljem laekunud taotluste läbi vaatamine lükkub sügisvooru 2017).
Suulised vestlusvoorud hindamiskomisjonides 13.- 23. märts.
Dokumendid ja protsessi käigus tekkivad küsimused saata meiliaadressil kutsekoordinaator@gmail.com.
Täpsem info alajaotuses:  Õpetaja kutse taotlemine.
1 2 3 7