Hariduse salongiõhtu 25.01.21

Alates 2020. aasta septembrist on iga kuu viimasel nädalal toimunud Eesti Õpetajate Liidu hariduse salongiõhtu. 

Jaanuarikuu salongiõhtu toimub Eesti Õpetajate Liidu taasasutamise 30. aastapäeval, esmaspäeval, 25. jaanuaril kell 16:00-17:00 veebiaruteluna teemal “Võimalus ja vabadus olla täna õpetaja“. 

Juttu tuleb sellest, millest saab õpetaja täna kinni hoida ja millel võiks minna lasta.

Registreerimislink on SIIN

Koosoleku link saadetakse registreerunutele sama päeva hommikul.

Eesti Õpetajate Liit kuulutab välja õpetajakutse kevadise taotlusvooru

Taotluste laekumise tähtaeg on reede, 5. veebruar kell 23.59 (hiljem laekunud taotluste läbivaatamine lükkub 2021. aasta järgmisesse vooru). Käesoleva kevadise vooru vestlused toimuvad ajavahemikus 26.02-20.03 2021. Konkreetne aeg lepitakse taotlejaga eraldi kokku.

Palume taotlejatel erilist tähelepanu pöörata sellele, et esitatav portfoolio oleks üles ehitatud kehtiva kutsestandardi kompetentside põhiselt ning sisaldaks erinevaid tõendusmaterjale (vt Kutse taotlemisega alustamise 5 sammu). Tuletame meelde, et analüüs on enamat kui kirjeldus ja konkreetne näide põhjalikum kui loetelu tegevustest.

Avaldus koos dokumentidega ja protsessi käigus tekkivad küsimused saata meiliaadressil kutsekoordinaator@gmail.com.

Täpsem info alajaotuses:  Õpetaja kutse taotlemine.

Kutsehindajate konkurss

Eesti Õpetajate Liit kuulutab välja konkursi, et täiendada õpetaja kutse hindajate ridu

Õpetaja peab olema enesekindel professionaal, et pidevates muutuste tuultes enda rolli ühiskonnas teadvustada ja väärtustada. Õpetaja kutse aitab muuhulgas läbi eneseanalüüsi taastada õpetaja usku iseendasse ning enda ametisse, viia end kvalifikatsioonile vastavusse. Kutse hindajana on Sul võimalus toetada õpetajaid selles protsessis. Tule anna oma panus!

Hindaja ülesandeks on:

– hinnata kutsetaotlejate kompetentside vastavust kutsestandardile,

– anda tagasisidet,

– olla erapooletu,

– olla heaks eeskujuks õpetaja maine kujundamisel ühiskonnas.

Kui Sa oled

– tugeva praktilise pedagoogika kogemuse ja tugeva empaatiavõimega,

– hea eneseväljendus- ja argumenteerimisoskusega,

– näidanud üles head otsustusvõimet,

– valmis hindajate regulaarseteks koolitusteks,

– ja Sul on soov panustada eesti õpetajate professionaalsesse arengusse,

siis tule ja osale õpetaja kutse hindajate konkursil.

Selleks saada:

  1. oma CV ja motivatsioonikiri,

2) kaks soovituskirja, mis kinnitavad Sinu senist tegevust nõustaja, otsustaja või teiste töö hindajana aadressil kutsekoordinaator@gmail.com hiljemalt 30. detsembriks 2020. 

Riigikogu kultuurikomisjonis kõneldi õpetajate järelkasvust

Eesti Õpetajate Liidu juhatuse liikmed Edgar Roditšenko ja Margit Timakov olid Riigikogu kultuurikomisjoni teisipäevasel istungil 20. oktoobril, et meie poolt õpetajaameti väärtustamise ja järelkasvu teemade murekohti esitada.

Aitäh veelkord kõikidele liikmetele, kes kaasa mõtlesid ja oma arvamust avaldasid – koondasime ideed ja rõhutasime kolme peamist punkti:

1)     õpetaja töökoormus – see olgu 16 kontakttundi – kui õpetajalt üha rohkem nõutakse, tuleb midagi eest ära võtta või midagi ära jätta;

2)     motivatsioonipakett on enamat kui palk – siia alla mahuvad nii supervisiooni võimaluse loomine;  sportID, mis annaks õpetajale võimaluse hoolt kanda ka enda füüsilise tervise eest;  suurem töötasu, mis arvestaks karjäärimudeliga ning looks vanemõpetajale ja meisterõpetajale kõrgema töötasu võimaluse; roteeruvad töökohad; kaasaegsed töövahendid;

3)     tugi on hädavajalik ja hõlmab erinevaid aspekte– tugispetsialiste, ajakohastatud ning diferentseeritud õppematerjale, tänapäevast töökeskkonda, vajaduspõhist täiendkoolitus.

Vaata ka põhjalikumat tabelit (Kultuurikomisjon_opetajakutsse2020) , mis eelnevalt sai komisjoniliikmetele tutvumiseks saadetud. Kõiki teemasid 10-minutilisse sõnavõttu ei jõudnud mahutada, kuid kindlasti saab ja peab arutama järelkasvu teemasid õpetajatöö terviku osana. Kui king kusagilt pigistab, siis on vaja kiirelt toimiv lahendus leida.

Kohapeal esitatud esitluse sissejuhatuseks  peab meeles pidama, miks me seda kõike hetkel arutame – Eesti tuleviku parema käekäigu nimel. Ja kui me julgeid poliitilisi otsuseid täna ei tee, siis selle eest maksavad homme meie lapsed ja lapselapsed.

10 mõtlemiskohta koolidele

Eesti Õpetajate Liidu liikmete tööseminaril “Elu võimalikkusest distantsilt” toimunud arutelude põhjal panime kirja olulisemad mõttekohad, mille arvestamisest võiks praegusel keerulisel ajal kooliinimestele abi olla.
Postril toodud 10 soovitust on heakskiidetud ka EÕEL-i ja EKJÜ poolt, kellele need enne avaldamist tutvumiseks saatsime.

Õpetajakutse sügisene taotlusvoor on avatud

Eesti Õpetajate Liit kuulutab välja õpetajakutse sügisese taotlusvooru  

Taotluste laekumise tähtaeg on esmaspäev, 5. oktoober kell 23.59 (hiljem laekunud taotluste läbivaatamine lükkub 2021. aasta kevadisse vooru). Käesoleva sügisese vooru vestlused toimuvad ajavahemikus 5.-20. november 2020. Konkreetne aeg lepitakse taotlejaga eraldi kokku.

Palume taotlejatel erilist tähelepanu pöörata sellele, et esitatav portfoolio oleks üles ehitatud kompetentside põhiselt ning sisaldaks erinevaid tõendusmaterjale (vt Kutse taotlemisega alustamise 5 sammu). Tuletame meelde, et analüüs on enamat kui kirjeldus ja konkreetne näide põhjalikum kui loetelu tegevustest.

Avaldus koos dokumentidega ja protsessi käigus tekkivad küsimused saata meiliaadressil kutsekoordinaator@gmail.com.

Täpsem info alajaotuses:  Õpetaja kutse taotlemine.

Kaunist uue õppeaasta algust!

Uus õppeaasta tõotab tulla teistsugune.

Selline, kus meist igaühel on suurem osa, kus igaüks saab anda omalt poolt suurema panuse.

Meie igaühe suhtumine saab suuresti toetada seda, mida ise vajame: paindlikkust, rõõmsameelsust, ärakuulamist, hoolimist, aga ka vaikust, rahu ja selgust.

Rohkem kui kunagi varem, saab ja peab kogu koolipere üksteisega arvestama, ühiseid kokkuleppeid tegema ja neid järgima, üksteist toetama.

Õppimine on uus reaalsus! Õpioskuste omandamine ja arendamine puudutab igaüht – nii õppijat kui õpetajat, koolijuhti ja vanemat. Õpime koos!

Tunnustus peaministri tänuürituselt

Õpetaja, aitäh, et eriolukorras ülehelikiirusega kohanesid, uusi metoodilisi võtteid selgeks õppisid, ennast tihti ületasid, lisatöötunde tegid ja olid noortele toeks! Aitäh, et olid valmis ja pidasid vastu! Aitäh, et astusid enda mugavustsoonist välja! Aitäh, et olid ja oled ikka jätkuvalt valmis uut avastama ja õppima! Aitäh, et tegid koostööd ja arvestasid teistega – õpilase, lapsevanema ja kolleegiga! Aitäh, et areneme koos! Aitäh, et oled õpetaja!

Mälestusmedali on kavandanud Ene Valter ja Erika Mikson. Medal valmis Miniplasti märgikojas.

Eesti Õpetajate Liit kuulutab välja täiendava õpetajakutse suvise taotlusvooru

Eesti Õpetajate Liit kuulutab välja täiendava õpetajakutse suvise taotlusvooru 

Kutsekomisjoni 04.05.2020 otsusega nr 5 kuulutame suvel välja täiendava õpetaja kutse taotlusvooru. Ennekõike on taotlusvoor mõeldud neile, kellel on vaja veel enne uue õppeaasta algust enda kvalifikatsiooni tõendada.

Taotluste laekumise tähtaeg on pühapäev, 26. juuli kell 23.59 (hiljem laekunud taotluste läbivaatamine lükkub 2020. aasta sügisesse vooru). Käesoleva vooru vestlused toimuvad ajavahemikus 17.-19. august 2020. Konkreetne aeg lepitakse taotlejaga eraldi kokku.

Palume taotlejatel erilist tähelepanu pöörata sellele, et esitatav portfoolio oleks üles ehitatud kompetentside põhiselt ning sisaldaks erinevaid tõendusmaterjale (vt Kutse taotlemisega alustamise 5 sammu). Tuletame meelde, et analüüs on enamat kui kirjeldus ja konkreetne näide põhjalikum kui loetelu tegevustest.

Avaldus koos dokumentidega ja protsessi käigus tekkivad küsimused saata meiliaadressil kutsekoordinaator@gmail.com.

Täpsem info alajaotuses:  Õpetaja kutse taotlemine.

1 2 3 10